Tác phẩm dự thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề " Cuốn sách tôi yêu"- tác phẩm : BÚP SEN XANH, của nhà văn Sơn Tùng

Bài thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề " Cuốn sách tôi yêu" Trường Tiểu học Tân Hưng  - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang - Tác phẩm : BÚP SEN XANH, của nhà văn Sơn Tùng

 

Bài thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề " Cuốn sách tôi yêu" Trường Tiểu học Tân Hưng  - Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang - Tác phẩm : BÚP SEN XANH, của nhà văn Sơn Tùng