26/10/22  Tin tức  12
 Thông báo công khai các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, năm học 2022-2023
 20/04/22  Tin tức - Thông báo  91
Thông báo Công khai Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 3 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022 – 2023.
 11/10/21  Tin tức - Thông báo  148
Trường Tiểu học Tân Hưng thông báo mở lớp học bơi cho học sinh